Teknisk info  
 

BV 202 tar förare + 9 passagerare.

Klarar 1,1 m hinder, 3,6m diken, 60% lutning, 40% sidolutning och är amfibiegående utan några förberedelser.

Lastförmåga 1000 kg på landsväg, 800kg i terrräng. Dragförmågan är anseenlig

Bv202 är ett så kallat översnöfordon. Med det menas att den inte sjunker ner i snö. Snödjupet spelar ingen roll.
Detta tack vare dess mycket låga marktryck. De breda banden och den stora anliggningsytan ger ett marktryck som är lägre än ditt eget. Detta möjliggör körning på myrar och blötmarker.Framkomligheten är mycket god för detta fordon.
Gummibanden som är förstärkta med stålwires är mycket hållbara. Vagnen kan köras sommartid på barmark.

Det finns i huvudsak 2 versioner.
En tidig version(Svenska och Norska armen). Den senare Mk II/NF1(Norska armen och NATO)1978--.
Mk II har lite större motor(B20 sport), Orbitrol styrning och ZF växellåda.

 
 

Bakgrund

 
 

Företaget Bolinder Munktell konstruerade i början av 50-talet Bandvagn 202. Bakgrunden till projektet var problemet med att få fram understöd och underhåll i oländig terräng, framförallt i norrland, på sjö och myrar. Resultatet blev en tvådelad vagn med styrdon som sammanbinder dem för sk midejstyrning. De första körproven började 1959 och serietillverkningen startade 1964.

1948 köpte man in ett antal Studebaker Weasel överblivna från slagfälten i Europa. Dessa blev mycket populära framförallt i norra svrige där den hanterade snö mycket bra. Problem med reservdelar och att servicekostnaderna för dessa fordon gjorde att man var tvugnen att hitta alternativ.

Mellan 1954 - 1956 köpte Kungliga armétygförvaltningen in olika fordon som man trodde skulle vara intressanta att bli en permanent ersättare.

1957 designades 2 fordon för utvärdering under 1958. Denna prototyp visade sig vara vida överlägsen de krav man hade. 1960 byggdes ytterligare 10 st ebheter för utförligare tester.

1961 skickades en förfrågan ut bland svenska fordonstillverkare. Volvo och däri Bolinder Munktell fick uppgiftetn att ytterligare utveckla fordonent och 1963 kunde tillverkning starta av det fordon som blivit vida känt som BV202.

1962-81 Volvo BM i Eskilstuna tillverkar omkring 5000 exemplar.

Funktion

I framvagnen finns motor, växellådor, styrinrättning samt förarutrymme.
Bakvagnen kan till fullo användas för transport av olika slag.

I standardversion finns plats för två personer i framvagnen och 8 passagerare bak.

Motorn som är placerad i framvagnen driver även bakvagnens band med en kardanaxel.
Fram- och bakvagn kan snedställas i förhållande till varandra och drivs på alla fyra band även under sväng.
Bakdelen används som ett "roder". Styrdonet gör att fordonsdelarna kan leda sig i förhållande till varandra, horisontellt för stryningen men även vertikalt för att kompensera för ojämn terräng.

Reklam/Broshyrer

Presentation_av_bv202

Volvo BM202