Teknisk data ,manualer och övrig information

Mått fordon;

Längd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6175 mm
Bredd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1760 mm
Höjd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2210 mm
Markfrigång, under axlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm / 280 mm
Vändcirkel, inre/yttre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7000 mm / 14000 mm
Spårbredd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1120 mm
Bandbredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 mm

Mått bakdel;

Längd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2300 mm
Bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 mm
Höjd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 mm

Vikt;

Totalvikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900 kg
-inkl extra bränsle reservelar och verktyg. . . . . . . 3200 kg
Framdel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030 kg
Bakdel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 k
Max. Last väg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 kg
Max. Last terräng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 kg
-varav på räcke bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 kg
Max släpfordonsvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 kg

Marktryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 g/cm (1.3psi)

Prestanda;

Max Hastighet(5300rpm). . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 km/h
Hastighet i vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 knop
Räckvidd/tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400km

Motor;

Motor typ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo B18-496813 / B20-498220/496912
Volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,78 / 1.99 dm3
Kompression grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5:1 / 8.7:1
Kraft power/rpm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67kW 91 hp/ 71.4 kW (97 hp) at 5300 rev/min max.
Kraft torque/rpm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Nm / 145 Nm (107 lbf ft) at 3500 rev/min
Bränsleåtgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10 l/h

 

Tändsystem;

Tändföljd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3-4-2
Tändinställning 90 oktan (ROT) . . . . . . . . . . . . . .21-23° f ö d vid 25 r/s (1500 r/min)
Tändstift, typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bosch W175 T1 eller motsv.
-elektrodavstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 mm
Fördelare med i rotorarmen inbyggd varvtalsbegränsare.
-kontaktgap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4-0,5 mm
Säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 st 8 A, 1 st 4A, 1 st 25 A

Kraftöverföring;

Växellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borg & Beck
Koppling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1/2" enskivig torrlamell med hydraulisk manövrering
Kopplingagffelns frigång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 mm
Växellåda helsynkroniserad . . . . . . . . . . . . . . . . . Volvo M42 / ZF S4 18/3
-utväxling 1:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,46:1
- 2:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,82:1
- 3:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30:1
- 4:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1
- back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,64:1

Fördelningsväxellåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ZF VG 50 / Volvo G 5
-Utväxling, högväxel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,36:1
- lågväxel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,25:1
Drivaxlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salisbury 5 HA
-utväxling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,38:1

Ungefärliga Maxhastigheter;

Lågväxel/Högväxel
Växel, 1:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 15
- 2:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 / 21
- 3:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 / 30
- 4:an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 / 39
- Back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 14

Styrning;

Manövrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mekanisk med hydraulservo
Styrväxel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gemmer
Hydraulventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monsun ST-13 R/ ORBITROL OSPB 160 OR
Hydraulump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vickers VTM 27 / Vickers VTM 42 14
Hydraulcylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tison S 2060
Hydraulstyrnigens max arbetstryck . . . . . . . . . . 8350-8850 kPa (85-90 kp/cm2)

Broms;

Kardanbroms av trumbromstyp
Färdbroms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hydrauliskt manövrerad
Parkeringsbroms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mekaniskt manövrerad

Bandaggregat;

Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 st
Drivhjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 st
Bärhjul -antal, lufttryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 st, 500 kPa (5 kg/cm2)
Spännhjul -antal, lufttryck . . . . . . . . . . . . . . . . .4 st, 600 kPa (6 kg/cm2)
Stödhjul -antal, lufttryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 st, 200 kPa (2 kg/cm2)

Elsystem;

Volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24V

 

Manualer och övrig hjälp;

Verkstadshandbok B20A_B20B_Svensk

Verkstadshandbok Bränslesystem_Svensk

Verkstadshandbok för BV202, Norsk

Kolla motortyp, Tysk

Lubricationchart_English

Smörjschema_Norsk

Periodisk smörjschema_Norsk

Daglig Eftersyn Norsk

EL Kopplingsschema_Norsk

D_Compare_N_NF1

Förgasar modeller - hämtat från Misab

Jämförelse mellan N och NF1